ثبت‌نام دوره‌های نظام‌مهندسی > اطلاعیه‌های برگزاری دوره‌ها

 دانشگاه بوعلی سینا در سال 98 صرفا مجری آموزشی دوره‌های ورود به حرفه صلاحیت اجرا است. لطفا جهت ثبت نام دوره های ارتقا به سایت سازمان نظام مهندسی همدان مراجعه فرمایید.


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631