ثبت‌نام دوره‌های نظام‌مهندسی > اطلاعیه‌های برگزاری دوره‌ها


 

* دوره‌هایی که در زمان مقرر در تقویم آموزشی به حد نصاب تشکیل کلاس نرسند، ثبت‌نام آنها ادامه پیدا کرده و به محض رسیدن به حد‌نصاب 20 نفر تشکیل خواهند شد.*

اطلاعیه برگزاری دوره «بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری»

دوره «تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه» در مورخ 26 و 98/2/27 به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد.

اطلاعیه برگزاری دوره «آسانسور و پله‌برقی
»

دوره «تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله » به دلیل نرسیدن به حد نصاب مورخ 1 و 2 و 3 خرداد برگزار نخواهد شد.

دوره «چیلر و برجهای خنک کن» به دلیل نرسیدن به حد نصاب مورخ 2 و 3 خرداد تشکیل نخواهد شد.

دوره «تدابیر لازم در صرفه جویی انرژی در ساختمانها 1» مورخ 2 و 3 خرداد به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631