آمار ثبت‌نامی دوره‌ها به صورت روزانه و  دستی به ‌روزرسانی خواهد شد.
 
دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا (سری اول) تشکیل شد
دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا (سری دوم) تشکیل شد
دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا (سری سوم) تشکیل شد
دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا (سری چهارم) تشکیل شد
دوره های ورود به حرفه صلاحیت اجرا (سری پنجم) 14
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631