آمار ثبت‌نامی دوره‌ها به روزانه و به صورت دستی به ‌روزرسانی خواهد شد.
 
1 اجرای ساختمان های بتنی 24 ساعت (812) تشکیل شد
2 اجرای ساختمان های فولادی 24 ساعت (811) تشکیل شد
3 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان 24 ساعت (813) تشکیل شد
4 آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 24 ساعت (816) تشکیل شد
5 سیستم های جذب انرژی در ساختمانهای فلزی (327) تشکیل شد
6 اصول کنترل،بازرسی،تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی 16 ساعت (415) تشکیل شد
7 آسانسور و پله برقی 26
8 بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 16 ساعت (111) تشکیل شد
9 تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه 16 ساعت (517) 12
10 تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله  24 ساعت (326) 3
11 چیلر و برجهای خنک کن 16 ساعت (419) 5
12 تدابیر لازم در صرفه جویی انرژی در ساختمانها 1 16 ساعت (416) 5
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631