برنامه دوره‌های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان در سال 98


برنامه دوره‌های سری پنجم

این سری هنوز به حد نصاب نرسیده است. با رسیدن به 80 درصد حد نصاب تقویم آموزشی اعلام خواهد شد.


برنامه دوره‌های سری چهارم (دوره در حال برگزاری است و امکان ثبت‌ نام ندارد)

نام دوره

نام استاد

تاریخ برگزاری

ساعت شروع

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

مهندس خالد کریمی

1398/11/30

14

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه( نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی  و )

مهندس محمد طایفه‌چمنی 

1398/12/1

8:30

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه( نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی  و )

 مهندس محمد طایفه‌چمنی 

1398/12/2

8:30

نکات اجرایی سازه‌های فولادی(1)

مهندس پیام فوزی

1398/12/7

14

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار (مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی)

مهندس اکبر تنهایی

1398/12/8

8:30

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار (مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی)

مهندس اکبر تنهایی

1398/12/9

8:30

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (1) (آنلاین)

مهندس احمدرضا سهرابی

1399/4/18

14

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و …  نکات احرایی پی‌های سطحی (آنلاین)

دکتر وحید رستمی

1399/4/19 

14

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و …  نکات احرایی پی‌های سطحی (آنلاین)

دکتر وحید رستمی

1399/4/20

8:30

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست  (آنلاین) (HSE)

مهندس اکبر تنهایی

1399/4/25

14

نکات اجرایی سازه‌های بتن مسلح(1)  (آنلاین)

مهندس مهدی ملکی

1399/4/26

8:30

بازدید

 

لغو شد

9:30

آزمون آنلاین

 

متعاقبا اعلام خواهد شد

8:30

 

دوره‌های ورود به حرفه اجرا، 84 ساعت می‌باشد که معادل 8 دوره است.

لازم به ذکر است گذراندن کلیه دوره‌ها برای گرفتن پروانه صلاحیت اجرا اجباری است.
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631