برنامه دوره‌های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان در سال 98

برنامه دوره‌های سری چهارم

این دوره هنوز به حد نصاب نرسیده است. با رسیدن به 80 درصد حد نصاب، تقویم آموزشی اعلام خواهد شد.برنامه دوره‌های سری سوم (دوره آغاز شده و امکان ثبت‌نام ندارد)

نام دوره

نام استاد

تاریخ برگزاری

ساعت شروع

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

مهندس خالد کریمی

1398/9/20

14

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و …  نکات احرایی پی‌های سطحی

دکتر وحید رستمی

1398/9/21

8:30

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و …  نکات احرایی پی‌های سطحی

دکتر وحید رستمی

1398/9/22

8:30

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

مهندس اکبر تنهایی

1398/9/27

14

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه( نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی  و )

مهندس محمد طایفه‌چمنی 

1398/9/28

8:30

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه( نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی  و )

 مهندس محمد طایفه‌چمنی 

1398/9/29

8:30

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (1)

مهندس عباس همدونی

1398/10/4

14

نکات اجرایی سازه‌های فولادی(1)

مهندس پیام فوزی

1398/10/5

8:30

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار (مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی)

مهندس مهدی شعبانیان

1398/10/11

14

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار (مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی)

مهندس مهدی شعبانیان

1398/10/12

8:30

نکات اجرایی سازه‌های بتن مسلح(1) مهندس تورج الوانیان 1398/10/13 8:30

بازدید

 

1398/10/19

8:30

آزمون

 

1398/10/20

8:30


دوره‌های ورود به حرفه اجرا، 84 ساعت می‌باشد که معادل 8 دوره است.

لازم به ذکر است گذراندن کلیه دوره‌ها برای گرفتن پروانه صلاحیت اجرا اجباری است.
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631