لطفا جهت شرکت در آزمون مجدد (جامانده از امتحان یا غائب امتحان) مبالغ را مطابق جدول زیر، در آدرس ذیل جدول واریز و سپس کد رهگیری دریافتی را در فرم پایین درج فرمایید.

مبلغ واریز تعداد ساعت نام دوره
150.000  ریال 8

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (1)

 300.000  ریال 16

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و …  نکات احرایی پی‌های سطحی

 150.000  ریال 8

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 240.000  ریال 12

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه( نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی  و )

 150.000  ریال  8  نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان (1)
 150.000  ریال  8  نکات اجرایی سازه‌های فولادی(1)
 150.000  ریال  8  نکات اجرایی سازه‌های بتن مسلح(1)
 300.000  ریال  16  آشنایی با شرح وظایف پیمانکار (مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی)
 

 
پرداخت اینترنتی با شناسه واریز 1205116

لطفا کد روبه رو را وارد فرمایید:
 Security code
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631