English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1398/08/25
تجليل از دانشجويان برتر پژوهشي دانشكده در هفته پژوهش
از دانشجويان برتر پژوهشي دانشكده در هفته پژوهش تجليل به عمل خواهد آمد.
1398/08/25
تجليل از كارمند برتر پژوهشي
از كارمند برتر پژوهشي دانشگاه در هفته پژوهش تجليل به عمل خواهد آمد.
1398/08/21
پوستر هفته پژوهش سال 98
قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي متقاضي نصب پوستر در هفته پژوهش خواهشمند است م...
1398/07/1
سرفصل هاي آزمون هاي جامع دانشجويان دكتري مهندسي مكانيك
سرفصل هاي آزمون هاي جامع دانشجويان دكتري مهندسي مكانيك كه به پيوست ضمیمه شده است...
1398/06/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین زند با عنوان «کاوش زمانی م...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین زند با عنوان «کاوش زمانی موضوع با ا...
 
تجليل از دانشجويان برتر پژوهشي دانشكده در هفته پژوهش
از دانشجويان برتر پژوهشي دانشكده در هفته پژوهش تجليل به عمل خوا...
تجليل از كارمند برتر پژوهشي
از كارمند برتر پژوهشي دانشگاه در هفته پژوهش تجليل به عمل خواهد ...
پوستر هفته پژوهش سال 98
قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي متقاضي نصب پوستر در هفته پژو...
سرفصل هاي آزمون هاي جامع دانشجويان دكتري مهندسي مكانيك
سرفصل هاي آزمون هاي جامع دانشجويان دكتري مهندسي مكانيك كه به پي...
افزایش مهلت ثبت نمرات پروژه کارشناسی به دو سال
مهلت ثبت نمرات درس پروژه کارشناسی به دو نیم سال افزایش یافت.
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631