مدیریت > معاون پژوهشی

معاون پژوهشی

نام:  عباس پاک

مرتبه علمی:  استادیار مکانیک- ساخت و تولید

ایمیل:  a.pak@basu.ac.ir

وب سایت: https://profs.basu.ac.ir/abbaspak

تلفن:  38292638-081

فاکس:  38292631-081

آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631