عباس رمضانی
معاون آموزشی
استادیار برق- الکترونیک
تلفن: 8292632 -0811
تلفن داخلی: 320
 
 مسعود مکارچیان
معاون پژوهشی
استادیار عمران- ژئوتکنیک
تلفن: 8292638-0811
تلفن داخلی: 328
 
 عباس فدایی
معاون تحصيلات تكميلي
استادیار مکانیک- طراحی کاربردی
تلفن: 8292632 -0811
تلفن داخلی: 320 
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631