سمینارها

1398/08/28
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی خسروی‌راد با عنوان «بهینه‌سازی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی خسروی‌راد با عنوان «بهینه‌ساز...
1398/08/21
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مروی الخراز با عنوان «ارائه‌‌ی روشی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مروی الخراز با عنوان «ارائه‌‌ی روش...
1398/08/21
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا کیانی با عنوان «مسیریابی-موجو...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا کیانی با عنوان «مسیریابی-موجودی اقلام ...
1398/08/21
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا قره‌باغی با عنوان «مدلسازی و ح...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا قره‌باغی با عنوان «مدلسازی و حل مس...
1398/08/8
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جواد قهرمانی با عنوان «بررسی ا...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جواد قهرمانی با عنوان «بررسی اثر حضور ر...
1398/08/1
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بی بی نیلوفر هاشمی با عنوان «شناسای...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بی بی نیلوفر هاشمی با عنوان «شناسایی و دسته&...
1398/07/9
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید نوابی با عنوان «طراحی یک فیلت...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید نوابی با عنوان «طراحی یک  فیلتر تو...
1398/07/3
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد سعدی‌پور با عنوان «بررسی حساس...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد سعدی‌پور با عنوان «بررسی حساسیت ب...
1398/06/31
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سبحانی منش با عنوان «تولید وی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سبحانی منش با عنوان «تولید ویدیو از تص...
1398/06/31
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای دانیال ابراهیم زاده با عنوان «برچسب...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای دانیال ابراهیم زاده با عنوان «برچسب‌&zw...
1398/06/31
پایان نامه کارشناسی ارشد خان نسیم صحرایی با عنوان «تأثیر نانو سیل...
پایان نامه کارشناسی ارشد خان نسیم صحرایی با عنوان «تأثیر نانو سیلیس بر فرا...
1398/06/31
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد محمدی با عنوان «تعیین محل برخو...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد محمدی با عنوان «تعیین محل برخورد صاعقه ...
1398/06/30
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیلوفر زارع با عنوان «بررسی تجربی و...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیلوفر زارع با عنوان «بررسی تجربی و عددی معا...
1398/06/30
پایان ناهه کارشناسی ارشد خانم نسترن حاتمی مهر با عنوان «بررسی اند...
پایان ناهه کارشناسی ارشد خانم نسترن حاتمی مهر با عنوان «بررسی اندرکنش خاك-...
1398/06/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای منوچهر برقراری با عنوان «تشخیص موجو...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای منوچهر برقراری با عنوان «تشخیص موجودیت‌...
1398/06/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد تاجیک با عنوان «بررسی تاثیر ر...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد تاجیک با عنوان «بررسی تاثیر ریزدانه خم...
1398/06/30
پایان نامه کارشناسی ارشد اقای سیاوش تجزیه چی با عنوان «ارزیابی ان...
پایان نامه کارشناسی ارشد اقای سیاوش تجزیه چی با عنوان «ارزیابی اندرکنش دان...
1398/06/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید پاپی الواری با عنوان «بررسی کا...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید پاپی الواری با عنوان «بررسی کاهش ردپای ...
1398/06/30
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه یزدان دوست با عنوان «بررسی رف...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه یزدان دوست با عنوان «بررسی رفتار بار- ...
1398/06/27
پایان نامه کارشناسی ارشد اقای جواد شاکر اردکانی با عنوان «مطالعه ...
پایان نامه کارشناسی ارشد اقای جواد شاکر اردکانی با عنوان «مطالعه تأثیر فرآ...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631