سمینارها

1397/12/4
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود بالادستیان با عنوان «طراحی کنت...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود بالادستیان با عنوان «طراحی کنترل کننده ...
1397/11/30
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سوزان پیری با عنوان «شبیه‌سازی عددی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سوزان پیری با عنوان «شبیه‌سازی عددی تغی...
1397/11/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان صفرنیا با عنوان «مطالعه هیدرو...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان صفرنیا با عنوان «مطالعه هیدرودینامیک و...
1397/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیدهچمن میمندی با عنوان «کنترل ارت...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیده چمن میمندی با عنوان «کنترل ارتعاشات غی...
1397/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود واشقانی فراهانی با عنوان «بررس...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود واشقانی فراهانی با عنوان «بررسی تجربی و...
1397/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آزیتا کریمی قوشه بلاغ با عنوان «مقا...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آزیتا کریمی قوشه بلاغ با عنوان «مقایسه رفتار...
1397/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد مرسلی با عنوان «مقایسه عملکرد ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد مرسلی با عنوان «مقایسه عملکرد لرزه&zwnj...
1397/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نادیا سبزی‌پرور با عنوان «بررسی خزش...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نادیا سبزی‌پرور با عنوان «بررسی خزش، جم...
1397/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عبادی با عنوان «بررسی مقاومت ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عبادی با عنوان «بررسی مقاومت فشاری و ج...
1397/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پریسا لطیفی با عنوان «ارائه یک روش ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پریسا لطیفی با عنوان «ارائه یک روش تطبیقی بر...
1397/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیده وثاقتی فاضل با عنوان «ارائه ر...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیده وثاقتی فاضل با عنوان «ارائه روشی برای ...
1397/11/24
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم هاجر رضایی با عنوان «ارتقاء عملکرد ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم هاجر رضایی با عنوان «ارتقاء عملکرد الگوریتم&...
1397/11/24
پایان نامه کارشناس ارشد خانم انیس اسدی با عنوان «ارزیابی تاثیر خر...
پایان نامه کارشناس ارشد خانم انیس اسدی با عنوان «ارزیابی تاثیر خرده لاستیک...
1397/11/24
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرجان خرم با عنوان «پیش‌بینی توزیع ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرجان خرم با عنوان «پیش‌بینی توزیع سرعت...
1397/11/24
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین رضاوند با عنوان «ارائه یک ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین رضاوند با عنوان «ارائه یک طرح کنترل...
1397/11/24
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیوا طینه‌زاده با عنوان «روشی برای ...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیوا طینه‌زاده با عنوان «روشی برای بهین...
1397/11/24
پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم بهنوش کاویالنی با عنوان «پیش‌بینی م...
پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم بهنوش کاویالنی با عنوان «پیش‌بینی ...
1397/11/23
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهران گودرزی با عنوان «پیش‌بینی توز...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهران گودرزی با عنوان «پیش‌بینی توزیع س...
1397/11/23
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داریوش پورهمتی با عنوان «بررسی عملک...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داریوش پورهمتی با عنوان «بررسی عملکرد انواع ...
1397/11/23
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عابد قادری با عنوان «ارائه راه‌کار ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عابد قادری با عنوان «ارائه راه‌کار امنی...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631