سمینارها

1398/11/6
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد داوود کاشمیری با عنوان «تشخیص ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد داوود کاشمیری با عنوان «تشخیص خطر و ارز...
1398/11/6
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرشید طاهرپور با عنوان «بررسی اثر خ...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرشید طاهرپور با عنوان «بررسی اثر خستگی بر ع...
1398/10/30
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه بختیار گنبدی با عنوان «ساخت و...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه بختیار گنبدی با عنوان «ساخت و بررسی رف...
1398/10/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رامین سوری با عنوان «ارائه یک مکانی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رامین سوری با عنوان «ارائه یک مکانیزم بازار ...
1398/10/29
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کتایون جوکار با عنوان «بررسی اثر اف...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کتایون جوکار با عنوان «بررسی اثر افزودن عناص...
1398/10/24
رساله دکتری خانم مهندس فاطمه دانش‌آموز با عنوان «ارائه مدلی برای ...
رساله دکتری خانم مهندس فاطمه دانش‌آموز با عنوان «ارائه مدلی برای زمان...
1398/10/11
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدعلی سهرابی‌زاده با عنوان «تحولا...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدعلی سهرابی‌زاده با عنوان «تحولات ری...
1398/09/27
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نوید بهمنش‌زاده با عنوان «تحقیق تجر...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نوید بهمنش‌زاده با عنوان «تحقیق تجربی د...
1398/09/25
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی احدی دهمند با عنوان «ارائه ی رو...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی احمدی دهمند با عنوان «ارائه ی روشی برای ...
1398/09/10
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین رشیدی باغی با عنوان «به کارگیر...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین رشیدی باغی با عنوان «به کارگیری روش تاب...
1398/09/2
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ماجد قنبری با عنوان «تشخیص بیماری ا...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ماجد قنبری با عنوان «تشخیص بیماری اسکیزوفرنی...
1398/08/28
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی خسروی‌راد با عنوان «بهینه‌سازی...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی خسروی‌راد با عنوان «بهینه‌ساز...
1398/08/21
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مروی الخراز با عنوان «ارائه‌‌ی روشی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مروی الخراز با عنوان «ارائه‌‌ی روش...
1398/08/21
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا کیانی با عنوان «مسیریابی-موجو...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیرا کیانی با عنوان «مسیریابی-موجودی اقلام ...
1398/08/21
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا قره‌باغی با عنوان «مدلسازی و ح...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا قره‌باغی با عنوان «مدلسازی و حل مس...
1398/08/8
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جواد قهرمانی با عنوان «بررسی ا...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جواد قهرمانی با عنوان «بررسی اثر حضور ر...
1398/08/1
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بی بی نیلوفر هاشمی با عنوان «شناسای...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بی بی نیلوفر هاشمی با عنوان «شناسایی و دسته&...
1398/07/9
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید نوابی با عنوان «طراحی یک فیلت...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید نوابی با عنوان «طراحی یک  فیلتر تو...
1398/07/3
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد سعدی‌پور با عنوان «بررسی حساس...
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد سعدی‌پور با عنوان «بررسی حساسیت ب...
1398/06/31
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سبحانی منش با عنوان «تولید وی...
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سبحانی منش با عنوان «تولید ویدیو از تص...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631