برای دریافت آخرین اخبار در مورد اعتبار نشریات می‌توانید مستقیماً به سایت وزارتخانه رفته و لیست نشریات را استخراج نمائید:

سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت  علوم
http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ValidPublications.aspx


 

مرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم
http://journals.msrt.ir


همچنین فایلهای زیر نیز که تا قبل از انتشار نسخه جدیدتری از آنها دارای اعتبار می‌باشند.

 

·        ISI-(JCR)-2012 

·        ISI-(JCR)-2014

 

·        ISI-(JCR)-2015

 

·        لیست مجلات ISI 2012 به همراه ضریب تاثیر

·        لیست کامل مجلات ISI 2012 

 

·        فهرست نشریات معتبر وزارت

 

·       فهرست نشریات لغو اعتبار شده

 

·          نشریات نامعتبر و نشريات جعلي خارجی

·        لیست مجلات Scopus 2012 

·        لیست مجلات Scopus 2013

 

·        لیست مجلات Scopus 2014 

 

·        لیست مجلات  Scopus 2015

·       لیست مجلات  Scopus 2016
 

·        پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 
 

·        لیست نشریات ISC به زبان فارسی
 

·        لیست نشریات ISC به زبان انگلیسی

·        لیست نشریات ISC به زبان عربی

·            لیست نشریات معتبر پزشکی


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631