اطلاعات دانشکده > معرفی دانشکده


دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي‌سينا با قريب 38 سال قدمت و با در اختيار داشتن اعضاي هيأت علمي توانمند و مجرب، فضاها، امكانات، تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي آموزشي و پژوهشي مناسب، از جايگاه ويژه‌اي به‌خصوص در منطقه غرب كشور برخوردار است. گروه‌هاي شش‌گانه اصلي مهندسي شامل عمران، مكانيك، صنايع، برق،كامپيوتر و مواد در اين دانشكده داير بوده و در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري در گرايش‌هاي مختلف دانشجو مي‌پذيرند. هم‌اكنون 65 عضو هيأت علمي تمام وقت متشكل از 5 استاد، 13 دانشيار، 40 استاديار و 7 مربي در دانشكده مهندسي علاوه بر انجام آموزش در شاخه‌هاي مختلف تخصصي و در مرزهاي دانش، درحال انجام فعاليت‌هاي‌ پژوهشي هستند. وجود نزديك به 70 آزمايشگاه آموزشي، تحقيقاتي و كارگاه، موجب ارتقا سطح آموزش و كيفيت كارهاي پژوهشي در دانشكده شده است. از بين مجموعه آزمايشگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي ميكروسكوپ الكتروني شامل دستگاه‌هاي TEM، SEM وXRF، ژئوتكنيك، ژئوتكنيك زيست‌محيطي،‌ مقاومت مصالح، خواص مكانيكي مواد و بتن از جايگاه ويژه‌اي از نظر تجهيزات و امكانات برخوردارند. در سال‌هاي اخير، سالانه به‌طور متوسط 140 مقاله پژوهشي در مجلات معتبر خارجي و داخلي و تعداد زيادي مقاله در همايش‌هاي ملي و بين‌المللي، توسط اعضاي هيأت علمي دانشكده مهندسي به‌چاپ رسيده و نيز تعداد قابل توجهي كتاب، منتشر و اختراع ثبت شده است. اين دانشكده افتخار دارد كه تاكنون بيش از 4600 نفر دانش‌آموخته در سطوح كارداني، كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري به جامعه تقديم نموده كه در مراكز مختلف صنعتي، دانشگاهي و اداري مشغول به‌خدمت هستند. درحال حاضر بيش از 2000 دانشجو در اين دانشكده مشغول به‌تحصيل بوده كه از بين آنان نزديك به 500 نفر در مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري، درحال فراگيري مباحث علمي پيشرفته و تحقيق جهت تبيين و تدوين رساله خود هستند. دراجراي اهداف طرح راهبرد دانشگاه بوعلي‌سينا و در چارچوب نقشه جامع علمي و در جهت رفع نيازهاي اساسي كشور عزيزمان ايران، اين دانشكده مصمم است با توسعه كيفي و كمي بخش‌هاي آموزش و پژوهش و ايجاد ارتباط منطقي و نظام‌مند با صنعت، به‌طور مؤثر نقش ايفا نمايد و بتواند تا سرحد امكان، مشكلات و نيازهاي تحقيقات كاربردي صنعت را برطرف نموده و در راه توسعه و پيشرفت صنعتي – اقتصادي كشور كارگشا باشد.

گروههاي آموزشي دانشكده عبارتند از:صنايع، مكانيك، برق، كامپيوتر، عمران و مواد.

 


 

 
رديف
 
 
گروه
 
كارشناسي
 
كارشناسي‌ارشد
 
دكتري
 
1
 
برق
 
مهندسي برق
 
مهندسي برق – قدرت
 
مهندسي برق -كنترل
مهندسي برق – سیستمهای قدرت
 
مهندسي برق – قدرت
 
مهندسي برق - كنترل
 
2
 
مكانيك
 
مهندسي مكانيك
 
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي – ديناميك ارتعاشات و كنترل
 
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
 
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي - مهندسي مكانيك جامدات 
 
 
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي
 
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي - مكانيك جامدات
 
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي - كنترل ديناميك و ارتعاشات
 
3
 
عمران
 
مهندسي عمران
 
مهندسي عمران ژئوتکنیک
 
مهندسي عمران - سازه
 
مهندسي عمران - آب و سازه‌های هیدرولیکی
 
مهندسي عمران – سازه
 
مهندسي عمران – ژئوتکنیک
مهندسی عمران- محیط زیست
 
4
 
صنايع
 
مهندسي صنايع
 
مهندسي صنايع - سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي
 
مهندسي صنايع - بهینه‌سازی سیستمها
مهندسی صنایع- مدلسازی سیستم‌های کلان

 
مهندسي صنايع
 
5
 
كامپيوتر
 
مهندسي كامپيوتر
 
مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي
 
مهندسي كامپيوتر - فناوري اطلاعات گرايش شبكه‌هاي كامپيوتري

مهندسي كامپيوتر – هوش مصنوعي
 
 
فناوري اطلاعات (IT)
 
مهندسي نرم‌افزار
 
6
 
مواد
 
مهندسي مواد
 
مهندسي مواد – شناسائي و انتخاب  ساخت مواد
مهندسي مواد و متالورژي
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631