اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه

 

با عنوان:

بررسی ردپای کربن در احداث اسکلت ساختمان‌های فولادی و بتنی

 

استاد راهنما:

دکتر سید مهدی حسینیان

 

اساتید داور:

دکتر محمود نیلی

دکتر محمد شوشتری

 

نگارش:

محمد رئیسی گهرویی

 

زمان و مکان:

یکشنبه 28/11/97 ساعت 18

سالن آمفی تئاتر

  دانشکده مهندسی

 

Bu-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

 

Title:

 

Carbon Footprint Investigation in Steel and Concrete Structures

 

Supervisor:

S.Mahdi Hosseinian (Ph. D)

 

Referees:

Mahmod Nili (Ph. D)

Mohammad Shoshtari (Ph. D)

 

By:

Mohammad Raisee Gahrouei

 

 

چكيده:

 با توجه به افزایش انتشار گازهای گلخانهای بخصوص دیاکسید کربن و پیامدهای ناشی از این افزایش در جو کاهش انتشار دیاکسید کربن به‌عنوان یک موضوع مهم موردتوجه قرارگرفته است. ردپای کربن معیار سنجشی مناسب برای شناسایی گازهای گلخانه‌ای است؛ زیرا این مفهوم برای نشان دادن وزنی از دی‌اکسید کربن (تن یا کیلوگرم) که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در تولید یا ساخت یک کالا و یا ارائه هرگونه خدمات انتشار می‌یابد، استفاده می‌شود. یکی از مسائل مهم در ساخت پایدار انتشار دیاکسید کربن در تولید مصالح ساختمانی و مراحل احداث ساختمانها است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از مفهوم ردپای کربن و در نظر گرفتن عوامل مختلف تأثیرگذار بر انتشار دی‌اکسید کربن در مراحل تولید و انتقال مصالح و ساخت ساختمان، یک مدل جامع برای محاسبه انتشار مستقیم و غیرمستقیم دی‌اکسید کربن در احداث ساختمان‌ها ارائه گردد. برای بررسی ردپای کربن هر یک از مصالح، یک کارخانه تولیدکننده آن محصول موردمطالعه قرار می‌گیرد و با تجزیه‌وتحلیل اطلاعات آن، ردپای کربن سالانه کارخانه موردنظر محاسبه‌شده و شدت انتشار کربن واحد مصالح (ردپای کربن / وزن مصالح) برآورد می‌شود

 

واژه‌های کلیدی: ردپای کربن، انتشار مستقیم، انتشار غیرمستقیم، مصالح ساختمانی.

 

Abstract:

 Due to the increased emissions of greenhouse gases especially carbon dioxide and the consequences of this increase in the atmosphere. Carbon Dioxide emissions have been considered as a major issueThe carbon footprint is a suitable benchmark for identifying greenhouse gases because it is used to indicate the weight of carbon dioxide (Ton or Kilogram) that is produced directly or indirectly in the production or manufacture of a product or the provision of any service.Carbon dioxide emissions in production of construction material and construction is one of the important isuue in construction.sustainablity. In this research, it has been tried to present a comprehensive model for calculating direct and indirect carbon dioxide emissions in the construction of buildings by using the carbon footprint concept and taking into account various intensities affecting the emission of carbon dioxide in the stages of production and materials transportation and building construction; also, various scenarios to reduce carbon dioxide emissions in building construction are discussed by considering and practical solutions. To investigate the carbon footprint of each of the materials, a manufacturer of that product is investigated and, by analyzing the information, the annual carbon footprint of that plant is calculated and the carbon dioxide factor emissions (carbon footprint / weight of materials) are estimated.The results of this study were shown that a large part of carbon dioxide emission is related to indirect emissions in construction operations and in the production of materials.

Key Words: Carbon footprint, direct emission, indirect emission, material structure

 

            اطلاعات اولیه

            نام و نام خانودگی: محمد رئیسی گهرویی               نام پدر: اکبر

 

            محل سکونت: گهرو      - شهرکرد

تلفن همراه: 09132806731

پست الکترونیک: mohammad_raisee@yahoo.com

 

            تحصیلات

            نام دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا همدان                    مدرک تحصیلی: کارشناسی

            رشته تحصیلی: مهندسی عمران - سازه                                       معدل: 45/16

 

            مهارت ها

1          زبان خارجه: انگلیسی                                              میزان تسلط: خوب

2          کامپیوتر: وورد                                                         میزان تسلط: خوب

3          کامپیوتر: پاور پوینت                                               میزان تسلط: عالی

4          کامپیوتر: اکسل                                                       میزان تسلط: عالی

5          نرم افزار تخصصی: ایتبس(Etabs)                         میزان تسلط: خوب

6          نرم افزار تخصصی: سیف(Safe)                              میزان تسلط: خوب

7          نرم افزار تخصصی: اتوکد(Autocad)                     میزان تسلط: متوسط

 

            دوره های تخصصی

1          گواهینامه دوره ICDL 1 ( مقدماتی )

2          گواهینامه دوره ICDL 2 ( پیشرفته )

3          گواهینامه دوره مکالمه زبان انگلیسی ( Interchange )

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631