عمران - مدلهای فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: عمران
سرپرست: دکتر مسعود مکارچیان
عمران - کارگاه نقشه برداری
گروه آموزشی: عمران
سرپرست: یوسف رضایی
عمران - آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرولیک
گروه آموزشی: عمران
سرپرست: دکتر بهرام رضایی
مهندسی عمران - آزمایشگاه تحقیقاتی بتن و مواد سازه‌ای
گروه آموزشی: مهندسی عمران
سرپرست: دکتر محمود نیلی
مهندسی عمران - آزمايشگاه تحقيقاتي ژئوتکنیک زيست محيطي
گروه آموزشی: مهندسی عمران
سرپرست: دکتر وحیدرضا اوحدی
مهندسی عمران - آزمايشگاه تحقيقاتي ژئوتكنيك
گروه آموزشی: مهندسی عمران
سرپرست: دکتر مهدی اثنی‌عشری
مهندسی عمران - آمایشگاه XRD
گروه آموزشی: مهندسی عمران
سرپرست: دکتر وحیدرضا اوحدی
مهندسی عمران - آزمايشگاه روسازي راه
گروه آموزشی: مهندسی عمران
سرپرست: دکتر مسعود مکارچیان
مهندسی عمران - آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک خاک
گروه آموزشی: مهندسی عمران
سرپرست: دکتر محمد ملکی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631