مواد - آزمایشگاه متالوژی پودر
گروه آموزشی: مواد
سرپرست: دکتر شهاب کاظمی
مهندسی مواد - آزمايشگاه تحقيقات خوردگي و پوشش‌دهي
گروه آموزشی: مهندسی مواد
سرپرست: دکتر آرش فتاح الحسینی
مهندسی مواد - آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
سرپرست: دکتر علی علوی‌نیا
مهندسی مواد - آزمايشگاه متالوگرافي
گروه آموزشی: مهندسی مواد
سرپرست: دکتر آرش فتاح الحسینی
مهندسی مواد - آزمايشگاه عمليات حرارتي
گروه آموزشی: مهندسی مواد
سرپرست: دکتر حمید اصفهانی
مهندسی مواد - کارگاه ریخته‌گری
گروه آموزشی: مهندسی مواد
سرپرست: دکتر محسن شیخی
مهندسی مواد - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری نانو و مواد پیشرفته
گروه آموزشی: مهندسی مواد
سرپرست: دکتر حمید اصفهانی - دکتر حسن علم‌خواه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631