مهندسی مکانیک - آزمایشگاه آموزشی مقاومت مصالح
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر غلامحسین مجذوبی
مهندسی مکانیک - آزمایشگاه پژوهشی مقاومت مصالح
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر غلامحسین مجذوبی
مهندسی مکانیک - آزمايشگاه تحقيقاتي شكل‌دهي فلزات
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر فرامرز فرشته صنیعی
مهندسی مکانیک - کارگاه اتومکانیک
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر علیرضا شوشتری
مهندسی مکانیک - کارگاه جوشکاری و ورق کاری
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: مهندس رامین خاتمی
مهندسی مکانیک - کارگاه ماشین ابزار
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: مهندس رامین خاتمی
مهندسی مکانیک - آزمايشگاه ترموديناميك
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر حبیب الله سایه‌وند
مهندسی مکانیک - آزمایشگاه انتقال حرارت
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر حبیب الله سایه‌وند
مهندسی مکانیک - آزمايشگاه تنش پسماند
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر امیر حسین محمودی
مهندسی مکانیک - آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر محسن گودرزی
مهندسی مکانیک - آزمايشگاه مكانيك سيالات
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر محسن گودرزی
مهندسی مکانیک - آزمایشگاه آنالیز مودال و اندازه‌گیری ارتعاشات
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر علیرضا شوشتری
مهندسی مکانیک - آزمايشگاه تحقيقاتي رباتيك
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر داود نادری
مهندسی مکانیک - آزمايشگاه ارتعاشات و ديناميك ماشين
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر هاشم مظاهری
مهندسی مکانیک - آزمايشگاه مهندسي ضربه
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
سرپرست: دکتر علی علوی‌نیا
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631