برگزاری دوره آشنايي با استاندارد بين‌المللي ISO/IEC17025 برای کارمندان دانشکده

 
کد خبر: 17792    1397/10/18

آموزش يك روزه آشنايي با استاندارد بين‌المللي ISO/IEC17025 توسط آزمايشگاه علم مواد و ميكروسكوپ الكتروني و با حمايت كارگروه استاندارد و كاليبراسيون شبكه ي آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي با حضوري جمعي از كارشناسان دانشكده مهندسي برگزار گرديد.
استاندارد بين المللي ISO/IEC17025 شامل الزاماتي است كه آزمايشگاه‌هاي آزمون و كاليبراسيون بايد آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه يك سيستم كيفيت را به كار گرفته و از نظر فني صلاحيت دارد و قادر به فراهم آوردن نتايج معتبر هستند. آشنايي با تاريخچه تدوين اين استاندرد، معرفي ساختار جديد استاندارد در نسخه 2017، شرح الزامات استاندارد به همراه مثال‌هاي كاربردي، از جمله مطالب آموزشي اين كارگاه بود.همچنين در اين كارگاه يك روزه، شركت‌كنندگان با روش طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي براي استقرار استاندارد آشنا شدند.  
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631