سمینار کارشناسی ارشد آقای فرشاد فاتحی با عنوان «بررسی قابلیت ها و کاربردهای شبکه بندی نرم افزاری»

 
کد خبر: 17996    1397/11/29

عنوان: بررسی قابلیت ها و کاربردهای شبکه بندی نرم افزاری

پژوهشگر: فرشاد فاتحی

استاد راهنما: دكتر محمد نصیری-دکتر حاتم عبدلی

زمان : سه شنبه 30/12/97 ساعت 10

مکان : آزمایشگاه ارشد شبکه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631