سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه بی‌بی هاشمی با عنوان «شناسایی و دسته بندی ترافیک رمز شده با تاکید بر برنامه های کاربردی پیام رسان»

 
کد خبر: 17998    1397/11/30

عنوان : شناسایی و دسته بندی ترافیک رمز شده با تاکید بر برنامه های کاربردی پیام رسان

پژوهشگر: بی بی نیلوفرهاشمی

استاد راهنما: دکتر میرحسین دزفولیان _ دکتر محمد نصیری

زمان : سه شنبه 1397/11/30 ساعت 11:30

مکان : آزمایشگاه ارشد شبکه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631