سمینار کارشناسی ارشد آقای امین شریفی نیا با عنوان «تصحیح خودکار پاسخ آزمون تشریحی با استفاده از تحلیل و بازیابی و اطلاعات متنی»

 
کد خبر: 17999    1397/11/30

عنوان: تصحیح خودکار پاسخ آزمون تشریحی با استفاده از تحلیل و بازیابی و اطلاعات متنی

استاد راهنما: دکتر محرم منصوری زاده

استاد مشاور: دکتر بهنام سراجی

پژوهشگر: امین شریفی نیا زمان: سه شنبه30/11/1397 ساعت 18:00

مکان : کلاس 21 مهندسی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631