سمینار کارشناسی ارشد آقای مصطفی مصطفوی فرد با عنوان «تشخیص بیماری های روان شناختی به کمک تکنیک های پردازش زبان های طبیعی و پردازش تصویر»

 
کد خبر: 18010    1397/12/7

عنوان: تشخیص بیماری های روان شناختی به کمک تکنیک های پردازش زبان های طبیعی و پردازش تصویر

استاد راهنما: جناب دکتر عبدالحمید پیله ور

پژوهشگر: مصطفی مصطفوی فرد

زمان: یکشنبه 28/11/1397 ساعت 16

مکان: اتاق گروه کامپیوتر فنی و مهندسی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631