سمینار کارشناسی ارشد خانم پریسا حسنی با عنوان «تلفیق سیگنال‌های الکتروفیزیولوژیک و اطلاعات تصاویر مغز»

 
کد خبر: 18018    1397/12/11

عنوان : تلفیق سیگنال‌های الکتروفیزیولوژیک و اطلاعات تصاویر مغز

استاد راهنما: دکتر عبدالحمید پیله ور

پژوهشگر: پریسا حسنی

زمان ارائه: دوشنبه 06/12/1397 ساعت 9

مکان ارائه: اتاق کامپیوتر فنی و مهندسی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631