سمینار کارشناسی ارشد آقای مجتبی حقیقت پناه با عنوان « ارائه یک روش بهبود یافته جهت جلوگیری از نفوذ حملات DDOS در شبکه با استفاده از ترکیب روش های یادگیری تقویتی»

 
کد خبر: 18031    1397/12/20

عنوان: ارائه یک روش بهبود یافته جهت جلوگیری از نفوذ حملات DDOS در شبکه با استفاده از ترکیب روش های یادگیری تقویتی

پژوهشگر: مجتبی حقیقت پناه

استاد راهنما: دكتر یونس سیفی

زمان و مكان: سه شنبه 30/11/97ساعت 10 سمينار 1 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631