سمینار کارشناسی ارشد خان صبا پیری با عنوان «ارائه روش جدید برای طبقه بندی جریان های ترافیک SDN با استفاده از یادگیری ماشین»

 
کد خبر: 19168    1398/04/15

عنوان: ارائه روش جدید برای طبقه بندی جریان های ترافیک SDN با استفاده از یادگیری ماشین

استاد راهنما: دکتر محمد نصیری

ارائه دهنده: صبا پیری

زمان و مکان: چهارشنبه 19/04/98 ساعت 10

کلاس 11 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631