سمینار کارشناسی ارشد آقای بابک شهبازیان با عنوان «اثر میدان مغناطیسی بر روی جابه‌جایی رایلی بنارد در نانوسیال بینگهام »

 
کد خبر: 19174    1398/04/17

عنوان: اثر میدان مغناطیسی بر روی جابه‌جایی رایلی بنارد در نانوسیال بینگهام

استاد راهنما: دکتر عقیقی

ارائه دهنده: بابک شهبازیان

زمان و مکان: دوشنبه 17/04/98 ساعت 11

سمینار 3 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631