سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه محسنی با عنوان «تحلیل کلان داده‌ها برای پیش‌بینی بیماری عفونی»

 
کد خبر: 19175    1398/04/17

عنوان: تحلیل کلان داده‌ها برای پیش‌بینی بیماری عفونی

استاد راهنما: دکتر مرتضی یوسف صنعتی

ارائه دهنده: فاطمه محسنی

زمان و مکان: سه‌شنبه 18/04/98 ساعت 16

آزمایشگاه شبکه‌های هوشمند 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631