سمینار کارشناسی ارشد آقای جلال ملکی کمری با عنوان «روش تحلیلی تبدیل دیفرانسیل برای تحلیل حرارتی فین‌ها»

 
کد خبر: 19177    1398/04/17

عنوان: روش تحلیلی تبدیل دیفرانسیل برای تحلیل حرارتی فین‌ها

استاد راهنما: دکترسایه‌وند

ارائه دهنده: جلال ملکی کمری

تاریخ و مکان: دوشنبه 17/04/98 ساعت 11:30

سمینار2 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631