کد خبر: 18002    1397/12/4
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود بالادستیان با عنوان «طراحی کنترل کننده و بهینه سازي چیدمان توربین‌ها در مزرعه بادي براي استخراج ماکزیمم توان»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود بالادستیان با عنوان «طراحی کنترل کننده و بهینه سازي چیدمان توربین‌ها در مزرعه بادي براي استخراج ماکزیمم توان» با راهنمایی دکتر عباس رمضانی در روز 4 اسفند 1397، ساعت 30/11 در سمینار 2 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 18000    1397/11/30
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سوزان پیری با عنوان «شبیه‌سازی عددی تغییر شکل یک قطره درون لایه‌مرزی و بررسی نسبت ویسکوزیته آن»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سوزان پیری با عنوان «شبیه‌سازی عددی تغییر شکل یک قطره درون لایه‌مرزی و بررسی نسبت ویسکوزیته آن» با راهنمایی دکتر امیره نوربخش در روز 30 بهمن 1397 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 17997    1397/11/30
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان صفرنیا با عنوان «مطالعه هیدرودینامیک و انتقال حرارت در بستر سیالی حبابی گاز- جامد»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احسان صفرنیا با عنوان «مطالعه هیدرودینامیک و انتقال حرارت در بستر سیالی حبابی گاز- جامد» با راهنمایی دکتر حبیب الله سایه‌وند در روز 30 بهمن 1397، ساعت 30/18 در کلاس 7ارائه خواهد شد.
کد خبر: 17992    1397/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیدهچمن میمندی با عنوان «کنترل ارتعاشات غیرخطی صفحات با استفاده از مواد هوشمند و رویکرد پس‌خور بهبود یافته موقعیت مثبت»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیده چمن میمندی با عنوان «کنترل ارتعاشات غیرخطی صفحات با استفاده از مواد هوشمند و رویکرد پس‌خور بهبود یافته موقعیت مثبت» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در روز 30 بهمن 1397 در آمفی‌تئاتر، ساعت 10 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 17990    1397/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود واشقانی فراهانی با عنوان «بررسی تجربی و عددی رفتار ورق با چند ترک تحت بارهای استاتیکی و خستگی»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود واشقانی فراهانی با عنوان «بررسی تجربی و عددی رفتار ورق با چند ترک تحت بارهای استاتیکی و خستگی» با راهنمایی دکتر رحمن سیفی در روز سه‌شنبه 30/11/1397 ساعت 17:30 در کلاس 27 ارائه خواهد شد.
کد خبر: 17989    1397/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آزیتا کریمی قوشه بلاغ با عنوان «مقایسه رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بلند دارای سیستم لوله‌قابی و سیستم شبکه شش‌ضلعی»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آزیتا کریمی قوشه بلاغ با عنوان «مقایسه رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بلند دارای سیستم لوله‌قابی و سیستم شبکه شش‌ضلعی» با راهنمایی دکتر مصطفی مقدسی در روز 30 بهمن 1397، ساعت 11:30 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 17988    1397/11/28
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد مرسلی با عنوان «مقایسه عملکرد لرزه‌ای سیستم شبکه هشت‌ضلعی و سیستم لوله‌ای در ساختمان‌های بلند»
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد مرسلی با عنوان «مقایسه عملکرد لرزه‌ای سیستم شبکه هشت‌ضلعی و سیستم لوله‌ای در ساختمان‌های بلند» با راهنمایی دکتر مصطفی مقدسی در روز 30 بهمن 1397، ساعت 13:30 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.
کد خبر: 17985    1397/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نادیا سبزی‌پرور با عنوان «بررسی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن بازیافتی»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نادیا سبزی‌پرور با عنوان «بررسی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن بازیافتی» با راهنمایی دکتر محمود نیلی در روز 29/11/97 ساعت 9:30 در سالن آمفی تئاتر ارائه خواهد شد.
کد خبر: 17984    1397/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عبادی با عنوان «بررسی مقاومت فشاری و جمع‌شدگی بتن‌های حاوی سرباره فعال‌شده»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عبادی با عنوان «بررسی مقاومت فشاری و جمع‌شدگی بتن‌های حاوی سرباره فعال‌شده» با راهنمایی دکتر محمود نیلی 29/11/1397 ساعت 10:30 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.
کد خبر: 17979    1397/11/27
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پریسا لطیفی با عنوان «ارائه یک روش تطبیقی برای حفاظت ریزشبکه»
پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پریسا لطیفی با عنوان «ارائه یک روش تطبیقی برای حفاظت ریزشبکه» با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی و علی دیهیمی در روز 30/11/97 ساعت 17 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد.
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631