1398/04/18
سمینار کارشناسی ارشد آقای مهدی باخدا با عنوان «بررسی عملکرد سیکل ...
عنوان : بررسی عملکرد سیکل توربین گاز میسوتسنکو (M-CYCLE)استاد : دکتر محسن گودرزی...
1398/04/17
سمینار کارشناسی ارشد خانم لیلا عطایی اسد با عنوان «تحلیل انتقال ح...
عنوان: تحلیل انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی در نانوسیالات ویسکوپلاستیک (مدل ب...
1398/04/10
سمینار کارشناسی ارشد آقای پدرام بختیاری هفت لنگ با عنوان «بررسی پ...
عنوان: بررسی پارامترهای واترجت در برش سنگاستاد راهنما: دکتر سایه‌وندارائه د...
1398/04/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای جلال ملکی کمری با عنوان «روش تحلیلی تبد...
عنوان: روش تحلیلی تبدیل دیفرانسیل برای تحلیل حرارتی فین‌هااستاد راهنما: دکت...
1398/04/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد گرجی ازندریانی با عنوان «حل عددی و...
عنوان: حل عددی و تجربی انتقال حرارت در بستر آکندهاستاد راهنما: دکترسایه‌وند...
1398/04/17
سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه محسنی با عنوان «تحلیل کلان داده‌ه...
عنوان: تحلیل کلان داده‌ها برای پیش‌بینی بیماری عفونیاستاد راهنما: دکتر...
1398/04/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای بابک شهبازیان با عنوان «اثر میدان مغناط...
عنوان: اثر میدان مغناطیسی بر روی جابه‌جایی رایلی بنارد در نانوسیال بینگهاما...
1398/04/16
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد احمدی با عنوان «کنترل ربات بازوی س...
عنوان: کنترل ربات بازوی سه درجه آزادی توسط شبکه عصبی موجکاستاد راهنما: دکتر کرمی...
1398/04/15
سمینار کارشناسی ارشد خاننم شهره جعفری با هعنوان «ارائه یک روش جدی...
عنوان: ارائه یک روش جدید برای بهبود محاسبات مسیریابی در SDN با استفاده از یادگیر...
1398/04/15
سمینار کارشناسی ارشد خان صبا پیری با عنوان «ارائه روش جدید برای ط...
عنوان: ارائه روش جدید برای طبقه بندی جریان های ترافیک SDN با استفاده از یادگیری ...
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631